Programmaonderdeel en doelen

Bestuur

Portefeuillehouder

L. Verbeek (Rijkstaken, veiligheid)
C. Smelik (Bestuurlijke vernieuwing)
J. Fackeldey (Bestuurlijke zaken)
M.A. Rijsberman (Europa, INTERREG)

x € 1.000
Lasten € 2.010
Baten € -27
Saldo € 1.983
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08