Hoofdlijnen

Hoofdlijnen

Hoe snel de wereld kan veranderen is begin dit jaar maar weer gebleken. Alles en iedereen leek na twee roerige pandemiejaren eindelijk weer een beetje terug naar het ‘oude normaal’ te gaan, toen Rusland Oekraïne binnenviel.

Tien miljoen Oekraïners ontvluchtten hun vaderland in de eerste zes maanden na de invasie. De oorlog aan de buitengrens van Europa voelde dichterbij en dreigender dan ooit. Bovendien zette de wereldwijde afhankelijkheid van het Russische gas iedereen aan het denken. Tegen de achtergrond van deze veranderende wereld presenteren wij u de Programmabegroting 2023. Het is de laatste van het huidige college. Komend voorjaar mag Nederland zijn stem uitbrengen voor Provinciale Staten en breekt een nieuwe coalitieperiode aan.
De oorlog kwam dit jaar letterlijk en figuurlijk dichtbij. Niet alleen door de vele Oekraïense vluchtelingen, die we met open armen hebben ontvangen, maar ook doordat we te maken kregen met prijsinflatie. Zonnebloemolie was maandenlang niet te krijgen of alleen tegen torenhoge prijzen, maar ook de andere boodschappen werden fors duurder. En wat te denken van de energietarieven die maar omhoog blijven schieten.
We lijken te leven in tijden van crisis. Zo is er een crisis rond energie, stikstof, klimaat, vluchtelingenopvang en woningbouw. Om er maar een paar te noemen. En dan dreigt er ook nog een watercrisis en een recessie. Dit alles brengt onzekerheid met zich mee.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Flevoland, ruimte voor de toekomst’, maar ook  aan de maatschappelijke opgaven en ambities die daarna op ons pad kwamen. Steeds meer en steeds vaker blijkt de provincie een belangrijke zo niet onmisbare schakel op weg naar de oplossing. Voor Flevoland is deze sleutelrol een jas die haar als gegoten past. Hoewel we de jongste provincie van Nederland zijn, durven we onze nek uit te steken. Wij liggen centraal in Nederland als de natuurlijke schakel tussen de Randstad en het oosten en noorden van het land. Verder zijn we vanuit onze positie bij uitstek in staat de samenwerking met onze gemeenten, het Rijk en Europa te versterken.

Dus spreken wij samen met de zes gemeenten in Flevoland onomwonden uit dat wij voor 2050 meer dan 100.000 woningen gerealiseerd willen hebben in de provincie met daarbij nadrukkelijk alle voorzieningen en infrastructuur die nodig zijn om een samenleving te bouwen. Het is een van de thema’s uit onze strategische agenda waarover we in gesprek zijn met het Rijk. We streven niet alleen naar vitale steden en dorpen, maar werken ook aan een toekomstbestendige regionale economie – met bijvoorbeeld een koploperspositie voor de duurzame landbouw – en een robuust natuurlijk fundament dat we willen versterken met onze ruimtelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk moet onze strategische agenda in de eerste helft van 2023 leiden tot concrete afspraken met het Rijk over de doorontwikkeling van Flevoland.

Wat 2023 de provincie exact gaat brengen is nog enigszins koffiedik kijken. We hebben immers te maken met Provinciale Statenverkiezingen en tal van onzekerheden op allerlei terreinen. Desalniettemin blijven we onverminderd onze schouders zetten onder de maatschappelijke opgaven die er liggen. Juist in onzekere tijden blijft het zaak de Flevolandse economie en samenleving te steunen waar mogelijk. We zullen uiteraard blijven verbinden en samenwerken om Flevoland voor iedereen een prettige woon- en werkomgeving te laten zijn. Nu en in de toekomst. Dat is waar het ons uiteindelijk  om te doen is.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08