Provincie Flevoland - Programmabegroting 2023

Welkom bij de digitale versie van de begroting 2023. Een begroting die op koers ligt met de afspraken die gemaakt zijn in het Coalitieakkoord 2019-2023 'Ruimte voor de Toekomst'. Dit is de vierde en tevens de laatste begroting in deze coalitieperiode.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08