Vernieuwend bestuur

Indicatoren

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Streef-
cijfer 2023

2024
-
2026

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen tweede kamer/ PS /

53,6% (PS)

n.v.t.

75,4%
(TK)

n.v.t.

54% (PS)

n.v.t.

gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers / stemgerechtigden

(was 45,6% in 2015)

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08