Vernieuwend bestuur

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
104.651
114.725
108.398
115.185
115.722
113.832
Bestuur
1.017
2.908
2.010
1.821
1.901
1.925
Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht
72
1.088
300
300
300
300
Bestuurlijke samenwerking
1.007
944
869
680
760
784
Gedeputeerde Staten
-62
876
841
841
841
841
Provinciale Staten
1.492
1.992
2.191
1.926
1.926
1.926
Provinciale Staten
1.492
1.992
2.191
1.926
1.926
1.926
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
-12
4.426
8.375
28.307
30.453
30.238
Algemene dekkingsmiddelen
-12
35
36
36
36
36
Onvoorzien en stelposten
0
4.391
8.339
28.271
30.417
30.202
Bedrijfsvoering
55.271
56.483
63.715
62.595
62.064
60.633
Personeel en organisatie
44.442
46.174
51.521
50.149
50.149
48.963
Financiën, communicatie en jur.zaken
262
750
1.715
1.931
1.447
1.447
Facilitaire zaken
5.015
5.215
5.295
5.347
5.339
5.098
Informatievoorziening
5.552
4.344
5.184
5.167
5.129
5.125
Reserves
46.883
48.917
32.107
20.537
19.379
19.110
Reserves
46.883
48.917
32.107
20.537
19.379
19.110
Baten
-226.751
-246.080
-243.374
-231.302
-229.170
-221.465
Bestuur
-143
-27
-27
-27
-27
-27
Bestuurlijke samenwerking
-104
0
0
0
0
0
Gedeputeerde Staten
-39
-27
-27
-27
-27
-27
Provinciale Staten
0
0
0
0
0
0
Provinciale Staten
0
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
-177.100
-191.998
-200.220
-207.423
-209.002
-207.702
Algemene dekkingsmiddelen
-177.100
-191.998
-200.220
-207.423
-209.002
-207.702
Onvoorzien en stelposten
0
0
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
-3.843
-3.031
-2.954
-2.954
-2.954
-1.932
Personeel en organisatie
-2.918
-2.107
-2.123
-2.123
-2.123
-1.101
Facilitaire zaken
-925
-924
-831
-831
-831
-831
Informatievoorziening
0
0
0
0
0
0
Reserves
-45.664
-51.024
-40.173
-20.899
-17.188
-11.804
Reserves
-45.664
-51.024
-40.173
-20.899
-17.188
-11.804
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08