Programmaonderdeel en doelen

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 8.375
Baten € -200.220
Saldo € -191.846
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08