Programmaonderdeel en doelen

Provinciale Staten

Portefeuillehouder
N.v.t.

Beoogd effect:
a) Optimaal gefaciliteerde Staten: kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
b) Optimaal ondersteunde besluitvorming door Provinciale Staten.
c) De Statengriffie garandeert haar going concerntaken op benodigd kwaliteitsniveau.

x € 1.000
Lasten € 2.191
Baten € 0
Saldo € 2.191
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08