Programmaonderdelen en doelen

Klimaat akkoord

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey

Een provinciaal Klimaatplan, waarin we aangeven op welke manier de provincie en haar maatschappelijke partners willen bijdragen aan de doelstellingen van het in 2019 vastgestelde nationale Klimaatakkoord, met inbegrip van activiteiten, menskracht en middelen.

Doel (2019-2023)
Een provinciaal Klimaatplan, waarin we aangeven op welke manier de provincie en haar maatschappelijke partners willen bijdragen aan de doelstellingen van het in 2019 vastgestelde nationale Klimaatakkoord, met inbegrip van activiteiten, menskracht en middelen.

Activiteiten 2023

  • Op basis van de Verkenning Klimaatplan Flevoland werken we een provinciaal klimaatplan Flevoland uit dat in 2023 ter besluitvorming aan PS wordt aangeboden.
  • We richten een werkstructuur in.
  • We stemmen af met onze regionale partners, andere provincies en het Rijk.

Risico('s) en beheersmaatregel(en)
De mate waarin wij kunnen bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord zijn zeer afhankelijk van de beleidskaders die het Rijk ontwikkelt.

x € 1.000
Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08