Mobiliteit

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef
cijfer 2022

Streef
cijfer
2023

2024
-
2026

Openbaar vervoer

Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen

91,3%

93%

91,7%

≥ 85%

≥ 85%

≥85%

Toelichting: De norm van ≥ 85% is vastgelegd in de concessieovereenkomst voor de gehele contractperiode
Bron: OV-Oost/MIPOV

Doorstroomtijden provinciale wegen

De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in Flevoland:

OS

AS

OS

AS

OS

AS

• N301 - Nijkerkerweg ri Nijkerk

1,10

1,10

1,01

1,05

0,96

1,04

<1,25

<1,25

<1,25

• N301 - Nijkerkerweg ri Almere

1,04

1,06

1,03

1,03

1,01

0,99

<1,25

<1,25

<1,25

• N302 - Ganzenweg ri Harderwijk

1,00

1,40

0,97

1,08

0,96

1,26

<1,25

<1,25

<1,25

• N302 - Ganzenweg ri Lelystad

1,08

1,03

1,01

0,99

0,97

0,98

<1,25

<1,25

<1,25

• N302 - Larserweg ri Lelystad

1,05

1,09

0,91

0,93

1,00

1,04

<1,25

<1,25

<1,25

• N302 - Larserweg ri Harderwijk

1,02

1,05

0,99

1,01

0,97

0,99

<1,25

<1,25

<1,25

• N305 - Waterlandseweg ri A27

1,02

1,04

1,02

1,05

0,98

1,00

<1,25

<1,25

<1,25

• N305 - Waterlandseweg ri Almere

1,02

1,01

0,99

1,01

1,00

1,01

<1,25

<1,25

<1,25

• N305 - Gooiseweg ri Dronten

1,02

1,30

1,02

1,09

0,97

1,11

<1,25

<1,25

<1,25

• N305 - Gooiseweg ri A27

1,06

0,99

1,01

1,00

0,99

0,98

<1,25

<1,25

<1,25

• N307 - Hanzeweg ri Roggebotsluis

1,03

1,50

0,98

1,27

0,85

1,18

<1,25

<1,25

<1,25

• N307 - Hanzeweg ri Dronten

1,04

1,01

1,02

1,01

0,90

0,87

<1,25

<1,25

<1,25

• N702 - Hogering ri A6

1,10

1,03

1,04

1,02

1,03

1,02

<1,25

<1,25

<1,25

• N702 - Hogering ri Buitenring

1,02

1,09

1,00

1,06

1,03

1,07

<1,25

<1,25

<1,25

• N702 - Buitenring ri A6

0,99

1,00

1,02

1,03

0,95

0,96

<1,25

<1,25

<1,25

• N702 - Buitenring ri Binnenring

0,96

0,95

1,01

1,02

0,95

0,96

<1,25

<1,25

<1,25

• N703 - Tussenring ri A6

1,05

1,05

1,02

1,02

1,03

1,02

<1,25

<1,25

<1,25

• N703 - Tussenring ri N702

1,01

1,04

1,01

1,03

1,01

1,04

<1,25

<1,25

<1,25

Toelichting: OS = Gemiddelde ochtendspits, AS = Gemiddelde avondspits; ri = richting
Bron: NDW

Ernstige verkeersslachtoffers

Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen:

• Aantal verkeersgewonden
  (in ziekenhuis opgenomen)

62

56

50

<50

<50

<50

• Aantal verkeersdoden
Toelichting: Het relatief lage aantal maakt het lastig een trend waar te nemen
Bron: ViaStat

5

4

6

<4

<4*

<4

Onderhoudstoestand

De provinciale wegen hebben ten minste het door PS vastgestelde onderhoudsniveau B

93%

90%

91%

90%

90%

90%

De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door PS vastgestelde onderhoudsniveau B

98%

98%

100%

90%

90%

90%

De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door PS vastgestelde onderhoudsniveau B
Toelichting: in 2019 zijn de normen voor de onderhoudsniveaus geactualiseerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is dit nader toegelicht.
Bron: Provincie Flevoland

72%

84%

86%

85%

85%

90%

Technische beschikbaarheid

De beschikbaarheidsgraad van gerenoveerde bruggen en sluizen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

98%

98%

98%

De beschikbaarheidsgraad van verkeerslichten

n.v.t.

98,5%

98,5%

98%

98%

98%

De provinciale wegen zijn bij gladheid preventief gestrooid binnen de normtijden van het CROW

98%

100%

100%

98%

98%

98%

Toelichting bruggen en sluizen: in 2020 wordt de eerste gerenoveerde brug/sluis opgeleverd. Vanaf dan kan de technische beschikbaarheid van gerenoveerde bruggen en sluizen gemeten worden.
Bron: Provincie Flevoland

* Toelichting: De doelstelling is het bereiken van een dalende trend in het aantal verkeersdoden en - gewonden. Het relatief lage aantal verkeersdoden en –gewonden maakt het echter lastig een trend waar te nemen. Het Rijk streeft naar 0 verkeersslachtoffers in het jaar 2050. Bij het aantal verkeersgewonden geldt dat er sprake is van een relatief lage registratiegraad van verkeersgewonden: ongeveer 50% wordt niet geregistreerd (SWOV, 2020).

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streefcijfer 2022

Streefcijfer 2023

2024
-
2026

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering concessie IJsselmond

7,7

7,7

7,7

LG

LG

LG

Klantenwaardering concessie Lelystad*

7,8

n.b.*

8,1

7,5

7,5

7,5

Bron: CROW-KPVV
Toelichting: Het streefcijfer voor klantwaardering concessie IJsselmond gaat uit van het landelijk gemiddelde (LG). In 2020 was het landelijk gemiddelde 7,8. In de concessie Lelystad staat een 7,5 als doelstelling.

* Vanaf september 2021 is provincie Flevoland de concessieverlener voor de concessie Lelystad. In 2020 is alleen in Q1 een meting gehouden, waardoor er voor Lelystad geen betrouwbare uitspraak te doen is over heel 2020. Voor 2021 is de meting ook niet significant. Vergelijking tussen 2021 en eerdere jaren moet met enige voorzichtigheid te gebeuren vanwege de andere reizigerspopulatie.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08