Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef- cijfer
2022

Streef- cijfer
2023

2024
-
2025

Amsterdam Lelystad Airport/OMALA

Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling:

  • Uitgifte Lelystad Airport Businesspark

n.v.t.

35%

35%

35%

50%

85%

Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein.

  • Met gebiedspartners uitgevoerde innovatie-, duurzaamheids- en talentontwikkelings-projecten.

10%

20%

20%

30%

45%

65%

Toelichting: duurzame waterketen, energie-neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving

Flevokust
Haven

Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven

80%

100%

100%

100%

Besluitvorming spooraansluiting/overslagperron

100%

100%

100%

Noordelijk Flevoland

De Maritieme Servicehaven is gereed voor ondernemers om hun bedrijfspanden te realiseren:

- planologisch mogelijk

90%

90%

90%

75%

100%

V

- aanbesteding afgerond

25%

100%

V

- fysiek gerealiseerd

10%

70%

Uitvoering Regio Deal

10%

35%

80%

Realisatie Maritieme Campus

100%

115%

123%

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

n.v.t.

60%

60%

123%

123%

123%

• Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij

n.v.t.

30%

30%

50%

75%

100%

De vorming van het Mobiliteit
Infrastructuur Test Centrum
(MITC) is in 2025 gerealiseerd:

de nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is operationeel en er is een krachtig, breed cluster van bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij het MITC. De MITC-campus en de nieuwe testomgeving DigiCity bieden ruimte aan bedrijven die zich met

innovaties op het vlak van
slimme, duurzame en veilige
mobiliteit bezighouden.

10%

35%

100%

Economisch Programma*

Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

126

125

102

120

120*

n.b.

Bron: Provincie Flevoland o.b.v. monitoring Horizon

Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland (per 1.000 vestigingen)

16,7

13,5

n.n.b.

≥ 16,7

≥ 16,7

≥16,7

Bron: CBS
Toelichting: Beleidsdoelstelling ‘Meer groeiende bedrijven’ – Economisch Programma.

* Het 'Economisch Programma' wordt momenteel geactualiseerd, op basis van de waarden en kaders die door PS zijn meegegeven. Wanneer nieuwe doelen - en daaruit voortvloeiend nieuwe indicatoren voor het meten van deze doelen - zijn vastgesteld, kunnen nieuwe indicatoren in de programmabegroting worden opgenomen. De Voucherregeling loopt vooralsnog tot medio 2023, zodra het nieuwe economische beleid is vastgesteld kan worden bepaald wat realistische streefcijfers zijn voor de periode daarna.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-cijfer 2022

Streef-cijfer 2023

2024
-
2026

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.

1,5%

-2,0%

4,4%

> 3%

> 2%

n.b.*

Werkgelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

72,3%

72,6%

75%

≥ 75%

≥ 75%

≥75%

*Streefcijfers voor de ontwikkeling van het BRP zijn gebaseerd op de landelijke ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). De raming voor 2022 en 2023 is momenteel met veel onzekerheden omgeven. Voor de periode 2024-2026 geeft het CPB geen raming, vandaar dat daar niet bepaald (n.b.) is ingevuld.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08