Mobiliteit

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
59.552
69.508
72.828
72.203
73.412
73.248
Openbaar vervoer
35.232
38.618
40.942
40.204
40.205
40.205
Openbaar vervoer
35.232
38.618
40.942
40.204
40.205
40.205
Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
2.146
4.750
3.981
2.772
3.554
2.265
Mobiliteit en verkeer
2.146
4.750
3.981
2.772
3.554
2.265
Infrastructuur
22.174
26.140
27.904
29.228
29.654
30.778
Investering provinciale infrastructuur
3.703
5.172
5.091
6.227
6.352
7.034
Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
18.470
20.967
22.814
23.001
23.301
23.744
Baten
-9.666
-9.147
-8.847
-8.847
-8.847
-8.847
Openbaar vervoer
-7.554
-8.373
-8.373
-8.373
-8.373
-8.373
Openbaar vervoer
-7.554
-8.373
-8.373
-8.373
-8.373
-8.373
Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
-341
-300
0
0
0
0
Mobiliteit en verkeer
-341
-300
0
0
0
0
Infrastructuur
-1.771
-474
-474
-474
-474
-474
Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
-1.771
-474
-474
-474
-474
-474
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08