Energie, duurzaamheid en milieu

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
9.827
11.331
12.894
9.916
10.211
10.547
Regionale energiestrategie
3.289
3.755
5.037
3.886
4.205
4.541
Energietransitie (incl. DE-ON)
3.289
3.755
5.037
3.886
4.205
4.541
Duurzaamheid & circulaire economie
677
1.482
833
66
65
65
Duurzaamheid & circulaire economie
677
1.482
833
66
65
65
Milieu: lucht, bodem, geluid
5.842
6.094
7.024
5.964
5.941
5.941
Milieu en leefomgeving
1.646
1.606
2.307
1.083
1.059
1.059
Omgevingsdiensten
4.197
4.488
4.717
4.881
4.881
4.881
Klimaat akkoord
19
0
0
0
0
0
Klimaatakkoord
19
0
0
0
0
0
Baten
-1.338
-1.551
-2.682
-2.220
-2.556
-2.893
Regionale energiestrategie
-805
-907
-2.169
-1.707
-2.044
-2.380
Energietransitie (incl. DE-ON)
-805
-907
-2.169
-1.707
-2.044
-2.380
Duurzaamheid & circulaire economie
-41
-171
0
0
0
0
Duurzaamheid & circulaire economie
-41
-171
0
0
0
0
Milieu: lucht, bodem, geluid
-491
-473
-513
-513
-513
-513
Milieu en leefomgeving
-476
-473
-473
-473
-473
-473
Omgevingsdiensten
-15
0
-40
-40
-40
-40
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08