Economie

Financieel overzicht

3.3 Totale lasten en baten

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
9.848
16.242
13.236
10.143
4.660
4.675
Economisch programma
5.763
9.662
5.914
3.765
3.745
3.680
Uitvoering economisch programma
5.412
8.309
4.369
2.610
2.590
2.590
Europese programma's: economie (KvW/interreg)
350
1.353
1.544
1.155
1.155
1.090
Gebiedsopgaven
4.085
6.579
7.322
6.378
915
995
Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
92
456
310
185
185
185
Flevokust Haven
1.115
384
150
141
5
85
Noordelijk Flevoland
2.583
5.390
6.488
5.577
250
250
Overige gebiedsprogramma's
295
350
375
475
475
475
Baten
-1.923
-2.501
-1.707
-1.220
-357
-357
Economisch programma
-720
-1.459
-239
0
0
0
Uitvoering economisch programma
-433
-1.196
0
0
0
0
Europese programma's: economie (KvW/interreg)
-287
-263
-239
0
0
0
Gebiedsopgaven
-1.203
-1.042
-1.467
-1.220
-357
-357
Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
0
0
0
0
0
0
Flevokust Haven
-1.130
-747
-747
-357
-357
-357
Noordelijk Flevoland
-73
-295
-720
-863
0
0
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08