Landbouw, visserij en natuur

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
19.966
29.573
33.000
18.368
18.853
12.310
Landbouw en visserij
2.631
4.019
2.519
616
151
151
Landbouw en visserij
1.154
1.124
1.382
35
35
35
Bodem en landbouw
369
459
478
465
0
0
Floriade
1.108
2.436
659
116
116
116
Natuur en landelijk gebied
17.335
25.554
30.481
17.752
18.702
12.159
Natuurbeheer
11.245
15.858
18.024
12.097
11.729
10.764
Nationaal Park Nieuw Land
523
3.609
3.459
1.343
4.305
305
Markermeer-IJmeer
1.177
50
50
50
50
50
Nieuwe Natuur
1.843
1.250
4.050
1.350
250
250
Europese programma's: landbouw (POP)
2.458
4.007
4.483
2.913
2.368
790
Leefbaarheid landelijk gebied
90
780
415
0
0
0
Baten
-2.174
-5.430
-6.763
-2.247
-864
0
Landbouw en visserij
-998
-1.955
-488
0
0
0
Bodem en landbouw
-62
0
0
0
0
0
Floriade
-936
-1.955
-488
0
0
0
Natuur en landelijk gebied
-1.176
-3.475
-6.275
-2.247
-864
0
Natuurbeheer
-104
-900
-2.438
-1.209
-864
0
Nationaal Park Nieuw Land
0
-2.075
-1.038
-1.038
0
0
Nieuwe Natuur
-826
-500
-2.800
0
0
0
Europese programma's: landbouw (POP)
-247
0
0
0
0
0
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08