Programmaonderdelen en doelen

Milieu: lucht, bodem, geluid

Portefeuillehouder

C.W. Smelik

x € 1.000
Lasten € 7.024
Baten € -513
Saldo € 6.511
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08