Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
12.123
12.588
12.726
10.397
10.098
10.111
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
11.403
11.692
11.500
9.492
9.296
9.309
Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
1.940
2.793
3.454
2.398
2.202
2.215
Almere 2.0
9.385
7.193
6.894
6.834
6.834
6.834
Lelystad Next Level
1
153
159
159
159
159
Flevoland bouwt aan Nederland
78
1.553
993
100
100
100
Water
719
896
1.226
905
802
802
Waterbeheer en -kwaliteit
719
896
1.226
905
802
802
Baten
-789
-1.228
-576
-492
-492
-492
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
-198
-758
-106
-22
-22
-22
Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
-40
-98
-96
-22
-22
-22
Almere 2.0
-158
-218
-10
0
0
0
Flevoland bouwt aan Nederland
0
-442
0
0
0
0
Water
-591
-470
-470
-470
-470
-470
Waterbeheer en -kwaliteit
-591
-470
-470
-470
-470
-470
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08